Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
696 Sayılı KHK Kapsamında Alt İşveren İşçelirinin Kadro Geçiş Sınav İlanı
02.03.2018  
Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri İle ilgili olarak sınava alınması uygun görülen ekli listedeki (18) kişinin sınav işlemleri Valilik Makamının 11/01/2018 tarihli onayı ile oluşturulan Sınav Komisyonunca; 696 sayılı KHK, 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Çal.veSos.Güv.Bakanhğı Tebliğ) Tebliğ, Emniyet Genel Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 37373650-955-(31401) Genelge No:39 ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 05/01/2018 tarih ve 37373650-955-(31401) EGM Genelge No:2018/02 hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Bahse konu sınav 06/03/2018 günü, saat 10,00’da Müdürlüğümüz Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Polis Misafirhanesinde yapılacak olup, sözlü sınavda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanmıştır.
Her bir adaya sorulan soru ya da sorulara göre adaylar; “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak her bir üye tarafından değerlendirilecek ardından da bu işlem Aday Değerlendirme Tutanağına işlenecektir.
Sınavda her bir üye tarafından her aday için Aday Değerlendirme Tutanağı doldurulacak daha sonra ise her üye tarafından verilen puanlar Birleştirme Tutanağına işlenerek tüm üyelerce imzalanacaktır.
Sınava girmeye hak kazananlara iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda eğitim düzeylerine göre; l-)ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar, 2-) lise ve yüksekokul mezunu adaylar şeklinde İki farklı kategoride komisyonca soru hazırlanmıştır.
Sınav bittikten sonra sonuçlar Çankırı Emniyet Müdürlüğü resmi internet adresinden ilan edilecek olup, sınavlarda başarılı olamayanlar, İlan tarihinden itibaren (4) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. İtirazlar sınav kurulunca (4) gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir.
1-   )Sınav 06/03/2018 günü, saat: 10.00’da Müdürlüğümüz Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisevi Misafirhanesinde yapılacak olup, adaylar en geç saat: 09.30*da sınav yerinde hazır bulunacaktır.
2-   )Sınava katılacak adaylar üzerinde TC Kimlik numaralı yazılı belgeyi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya bu belgelerin yerine geçerli başka bir belge) yanlarında bulunduracak, bu belge yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.
3-   )Sınava katılacak erkek adaylar sınav salonuna takım elbiseli, bayan adaylar uygun kıyafetli olarak tek tek alınacaktır.
4-    )Sınava katılacak adaylar silah, kesici alet gibi silah ve benzeri şeylerle sınava katılmayacaktır,
5-   )Adaylar cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası, vb. araçlarla, saat, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazları yanlarında getirmeyecektir. Getiren adaylar üzerinde bulunan eşyaları Resepsiyon görevlisine teslim edecekler ve sınav bitiminde geri alacaklardır.
6-   )Sınavda ilkokul ve ortaokul mezunu adaylara yönelik kategoride, lise ve yüksekokul mezunu adaylara yönelik kategoride olmak üzere sorular bulunacaktır.
7-   )Her aday kendi öğrenim durumuna göre hazırlanan sınav kutusundan kart çekecek ve soru numarasını okuduktan sonra soruyu cevaplayacak olup komisyon üyeleri istemeleri halinde yine adayların İştigal ettikleri görevlerle İlgili konularda eğitim düzeylerine göre başka sorular da sorabilecektir.
 
TAŞERON İŞÇİLER MÜRACAAT LİSTESİ
S.No
Adı
Soyadı
SGK Numarası
Öğrenim Durumu
Cinsiyeti
1
FATİH
YETİŞ
1801200902074
2 YIL YÜKSEKOKUL
Erkek
2
ALİ
MURATOĞLU
1801200301130
LİSE
Erkek
3
MUSTAFA
YILMAZ
1801019780517
LİSE
Erkek
4
GAMZE
CAN
1801200600222
LİSE
Kadın
5
OSMAN
ÇOLAK
1801201000653
LİSE
Erkek
6
ÜMİT
YILDIRIM
1801200700112
LİSE
Erkek
7
EMRAH
TOPÇU
1801200803739
LİSE
Erkek
8
YUNUS EMRE
DAHİ
1801201002091
LİSE
Erkek
9
CİHAN
KARAÇOBAN
601200221773
LİSE
Erkek
10
OSMAN
KARADENİZ
1801200900467
ORTAOKUL
Erkek
11
İPEK
KORUK
602199817785
ORTAOKUL
Erkek
12
RECEP
EKŞİ
1801200200343
ORTAOKUL
Erkek
13
İSMAİL
ATASEVEN
601199713345
İLKOKUL
Erkek
14
FATMA
KIRIK
1801201301522
İLKOKUL
Kadın
15
DÜRDANE
KEMBA
1801200401062
İLKOKUL
Kadın
16
ŞENNUR
YAKAR
1801200801076
İLKOKUL
Kadın
17
REMZİ
OLGUN
2401014641994
İLKOKUL
Erkek
18
HÜSEYİN
ERBİL
1801199900051
İLKOKUL
Erkek
 
 
  • CİMER Başvurusu
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS