Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Fahri Trafik Müfetteşliği Müracaat Şartları

Giriş
Soru:  Fahri Trafik Müfettişliği müracaat şartları nelerdir ve nereye müracaat edilir?
Cevap : Fahri Trafik Müfettişi  aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1-Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı  olmak
2-En az kırk yaşında olmak
3-Yüksekokul  mezunu olmak
4-En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak
5-Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak
6-Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması
7-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
8-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,   dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 
Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri geekmektedir.
​​​
 • CİMER Başvurusu
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • KGYS